Arc Meletetiki
Arc Meletetiki
Arc Meletetiki

ΙΚΑ Εσταυρωμένου Ηρακλείου - 2004 / Δημόσιο Κτηριακό έργο

Επίβλεψη κατασκευής Πυρόσβεσης  - Κλιματισμού  - Θέρμανσης  - Εξαερισμού  με σύστημα Ψύκτη-Λέβητα σε συνεργασία με fan coils και Θερμαντικά σώματα τύπου panel στο νέο ΙΚΑ  Εσταυρωμένου  Ηρακλείου [Υπεργολάβος Δημοσίου Έργου ΚΛΙΜΑΤΕΚ Α.Ε.]

έργα

Κεντρικό Γραφείο Ηρακλείου

Εργοτέλους 58, Θέρισσος
Ηράκλειο Κρήτης | ΤΚ 71304
Tel - fax: +30.2810.260077
Mob: +30.6977681266
info@arcmeletitiki.gr