Δήμος Φαιστού- Επεξεργασία υγρων αποβλήτων Ζαρού με φυσικά συστήματα - 2017 / Δημόσιο έργο

Επίβλεψη Η/Μ εγκαταστάσεων: Επεξεργασία υγρών αποβλήτων Ζαρού Δήμου Φαιστού με φυσικά συστήματα[Δημόσιο έργο της εταιρείας ΤΕΜΕΡ Α.Ε.]

έργα

Κεντρικό Γραφείο Ηρακλείου

Εργοτέλους 58, Θέρισσος
Ηράκλειο Κρήτης | ΤΚ 71304
Tel - fax: +30.2810.260077
arcmeletitiki@outlook.com
arcmeletitiki@gmail.com
arc@teemail.gr