Φ/Β σταθμός 3,5 ΜWp - Λάμπρου Σωτήριος Μ.Ε.Π.Ε - 2012 / Ιδιωτικό Ενεργειακό έργο

Μελέτη εφαρμογής φωτοβολταϊκού σταθμού σταθερών βάσεων ισχύος 3,5 ΜWp της εταιρείας Λάμπρου Σωτήριος Μ.Ε.Π.Ε στο δήμο Κιλελέρ του νομού Λάρισας

έργα

Κεντρικό Γραφείο Ηρακλείου

Εργοτέλους 58, Θέρισσος
Ηράκλειο Κρήτης | ΤΚ 71304
Tel - fax: +30.2810.260077
arcmeletitiki@outlook.com
arcmeletitiki@gmail.com
arc@teemail.gr