Arc Meletetiki
Arc Meletetiki
Arc Meletetiki

Εμμ.Πλαϊτης & ΣΙΑ Ο.Ε. - 2012 / Ιδιωτικό έργο

Ανανέωση άδειας λειτουργίας του κέντρου διανομής και τυποποίησης προϊόντων κρέατος

έργα

Κεντρικό Γραφείο Ηρακλείου

Εργοτέλους 58, Θέρισσος
Ηράκλειο Κρήτης | ΤΚ 71304
Tel - fax: +30.2810.260077
Mob: +30.6977681266
info@arcmeletitiki.gr