ΙΚΑ Εσταυρωμένου Ηρακλείου - 2004 / Δημόσιο Κτηριακό έργο

Επίβλεψη κατασκευής Πυρόσβεσης  - Κλιματισμού  - Θέρμανσης  - Εξαερισμού  με σύστημα Ψύκτη-Λέβητα σε συνεργασία με fan coils και Θερμαντικά σώματα τύπου panel στο νέο ΙΚΑ  Εσταυρωμένου  Ηρακλείου [Υπεργολάβος Δημοσίου Έργου ΚΛΙΜΑΤΕΚ Α.Ε.]

έργα

Κεντρικό Γραφείο Ηρακλείου

Εργοτέλους 58, Θέρισσος
Ηράκλειο Κρήτης | ΤΚ 71304
Tel - fax: +30.2810.260077
arcmeletitiki@outlook.com
arcmeletitiki@gmail.com
arc@teemail.gr