Σμαργιανάκη - Τζωράκη Κυριακή - Γυμναστήριο - 2013 / Ιδιωτικό Κτηριακό έργο

Μηχανολογική μελέτη εφαρμογής γυμναστηρίου στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου και Ρολέν 18 στο Ηράκλειο  [Αρχιτεκτονική Μελέτη Πυργιανάκης Ηρακλής]

έργα

Κεντρικό Γραφείο Ηρακλείου

Εργοτέλους 58, Θέρισσος
Ηράκλειο Κρήτης | ΤΚ 71304
Tel - fax: +30.2810.260077
arcmeletitiki@outlook.com
arcmeletitiki@gmail.com
arc@teemail.gr