Arc Meletetiki
Arc Meletetiki
Arc Meletetiki

Γ. Βελιβασάκης Ε.Ε. - 2010 / Ιδιωτικό Κτηριακό έργο

Η/Μ εγκαταστάσεις τετραόροφης οικοδομής (καταστήματα - γραφεία - κατοικία) με υπόγειο πάρκινγκ εντός της παλαιά πόλης του Ηρακλείου [Αρχιτεκτονική Μελέτη Φρουδαράκη Σοφία]

έργα

Κεντρικό Γραφείο Ηρακλείου

Εργοτέλους 58, Θέρισσος
Ηράκλειο Κρήτης | ΤΚ 71304
TEL: +30.2810.260077
MOB: +30.6977681266
info@arcconsultants.gr