Arc Meletetiki
Arc Meletetiki
Arc Meletetiki

Αναπολιωτάκης Αλέξανδρος - 62 Γεύσεις - 2011 / Ιδιωτικό Κτηριακό έργο

Η/Μ εγκαταστάσεις τριόροφης οικοδομής με υπόγειο και ισόγειο εστιατόριο [Αρχιτεκτονική Μελέτη Πατακός Μανώλης]

έργα

Κεντρικό Γραφείο Ηρακλείου

Εργοτέλους 58, Θέρισσος
Ηράκλειο Κρήτης | ΤΚ 71304
Tel - fax: +30.2810.260077
Mob: +30.6977681266
info@arcmeletitiki.gr