Arc Meletetiki
Arc Meletetiki
Arc Meletetiki

Φ/Β σταθμός 500KWp - Ταρκάσης Χρήστος - 2011 / Ιδιωτικό Ενεργειακό έργο

Μελέτη και επίβλεψη για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 500KWp στις Καλύβες Πατέλιδα του Δήμου Πολυγύρου στο Νομό Χαλκιδικής

έργα

Κεντρικό Γραφείο Ηρακλείου

Εργοτέλους 58, Θέρισσος
Ηράκλειο Κρήτης | ΤΚ 71304
Tel - fax: +30.2810.260077
arcmeletitiki@outlook.com
arcmeletitiki@gmail.com
arc@teemail.gr