Ευάγγελος Κουνάλης Μ.Ε.Π.Ε - Σ.Δ.Α.Τ - 2012 / Ιδιωτικό έργο

Μελέτη συστημάτων διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ISO 22000:2005, BRC, IFS

έργα

Κεντρικό Γραφείο Ηρακλείου

Εργοτέλους 58, Θέρισσος
Ηράκλειο Κρήτης | ΤΚ 71304
Tel - fax: +30.2810.260077
arcmeletitiki@outlook.com
arcmeletitiki@gmail.com
arc@teemail.gr