Arc Meletetiki
Arc Meletetiki
Arc Meletetiki

Δικαίωμα στη ζωή - 2011 / Ιδιωτικό Κτηριακό έργο

Δωρεά Η/Μ μελετών για το κέντρο προσωρινής διαμονής και αποκατάστασης ΑΜΕΑ

έργα

Κεντρικό Γραφείο Ηρακλείου

Εργοτέλους 58, Θέρισσος
Ηράκλειο Κρήτης | ΤΚ 71304
Tel - fax: +30.2810.260077
Mob: +30.6977681266
info@arcmeletitiki.gr