Arc Meletetiki
Arc Meletetiki
Arc Meletetiki

Δήμος Τυμπακίου - Διαμόρφωση πλατείας - 2011 / Δημόσιο έργο

Περιβαλλοντική μελέτη - Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας Ματάλων [Αρχιτεκτονική Μελέτη Βαϊλάκης Νικόλας]

έργα

Κεντρικό Γραφείο Ηρακλείου

Εργοτέλους 58, Θέρισσος
Ηράκλειο Κρήτης | ΤΚ 71304
Tel - fax: +30.2810.260077
Mob: +30.6977681266
info@arcmeletitiki.gr