Φ/Β σταθμός 3,5 ΜWp - Λάμπρου Σωτήριος Μ.Ε.Π.Ε - 2012 / Ιδιωτικό Ενεργειακό έργο

Μελέτη εφαρμογής φωτοβολταϊκού σταθμού σταθερών βάσεων ισχύος 3,5 ΜWp της εταιρείας Λάμπρου Σωτήριος Μ.Ε.Π.Ε στο δήμο Κιλελέρ του νομού Λάρισας

έργα

Φ/Β σταθμός 3,5 ΜWp - Λάμπρου Σωτήριος Μ.Ε.Π.Ε - 2012 / Ιδιωτικό Ενεργειακό έργο

Μελέτη εφαρμογής φωτοβολταϊκού σταθμού σταθερών βάσεων ισχύος 3,5 ΜWp της εταιρείας Λάμπρου Σωτήριος Μ.Ε.Π.Ε στο δήμο Κιλελέρ του νομού Λάρισας

cyc

Κεντρικό Γραφείο Ηρακλείου

Εργοτέλους 58, Θέρισσος
Ηράκλειο Κρήτης | ΤΚ 71304
τ. +30.2810.260077
arc@teemail.gr
arcmeletitiki@gmail.com