Arc Meletetiki
Arc Meletetiki
Arc Meletetiki
Περιβαλλοντικές μελέτες

Περιβαλλοντικές μελέτες

Οι τεχνικές παρέμβασης στο φυσικό και αστικό περιβάλλον έχουν ως αποτέλεσμα σημαντικές  περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των πολιτών και της πολιτείας για την υλοποίηση των επιταγών της αειφόρου ανάπτυξης έχει αυξηθεί, προσδίδοντας μια νέα δυναμική στην εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών.

Μία ολοκληρωμένη περιβαλλοντική μελέτη περιλαμβάνει τη καταγραφή των περιβαλλοντικών παραμέτρων της περιοχής, την έρευνα για τις ακριβείς επιπτώσεις των τεχνικών έργων στο φυσικό περιβάλλον, τη περιγραφή των προληπτικών και επανορθωτικών μέτρων και τις εναλλακτικές λύσεις. Ο τελικός στόχος είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η προσπάθεια καλυτέρευσης των συνθηκών διαβίωσης του ανθρώπου.

Η ARC Μελετητική, έχοντας ως κύριο πλεονέκτημα τη δραστηριοποίησή της σε πλήθος μηχανολογικών έργων, διαθέτει τεχνογνωσία για την αρτιότερη εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος και για την επίβλεψη κατασκευής ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών έργων αντίστοιχα. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών κατηγορίας 27 διαθέτοντας πτυχίο δημοσίων έργων Α΄ τάξης.

Κεντρικό Γραφείο Ηρακλείου

Εργοτέλους 58, Θέρισσος
Ηράκλειο Κρήτης | ΤΚ 71304
TEL: +30.2810.260077
MOB: +30.6977681266
info@arcconsultants.gr