Arc Meletetiki
Arc Meletetiki
Arc Meletetiki
Μελέτες μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Μελέτες μηχανολογικών εγκαταστάσεων

Η ARC Μελετητική, έχει ως βασική της δραστηριότητα την εκπόνηση και επίβλεψη ηλεκτρομηχανολογικών μελετών δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Διαθέτοντας  το απαραίτητο λογισμικό και ανθρώπινο δυναμικό, είμαστε σε θέση να εκπονήσουμε μηχανολογικές μελέτες κατηγορίας 9 με μελετητικό πτυχίο δημοσίων έργων Β΄ τάξης. Η μελετητική μας ομάδα δίνει έμφαση στη ασφάλεια, την υγιεινή, τη λειτουργικότητα των εγκαταστάσεων και την ορθολογική χρήση της ενέργειας.

Συγκεκριμένα η εταιρεία μας εκπονεί τις εξής παρακάτω κατηγορίες  μηχανολογικών μελετών:

• Fan - Coils
• Αεραγωγών
• Ανελκυστήρων
• Αποχέτευσης
• Απωλειών χώρων
• Βιολογικού καθαρισμού
• Δισωλήνιου συστήματος
• Μονοσωλήνιου συστήματος
• Ενδοδαπέδιας θέρμανσης
• Ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
• Ηλεκτρολογικών KNX-EIB
• Ηλιακών πεδίων
• Θερμομόνωσης
• Κατανομής δαπανών
• Καύσιμων αερίων
• Περιβαλλοντικών
• Πισίνας
• Πυρασφάλειας
• Πυρόσβεσης
• Ύδρευσης
• Φωτοτεχνίας
• Ψυκτικών φορτίων
• Ψυκτικών Θαλάμων
• Ψυχρομετρίας
• Αδειών λειτουργίας
• Υποσταθμών
• Φωτοβολταϊκών πάρκων
• Αιολικών πάρκων
• Υδροηλεκτρικών έργων
• Ατμών
• Πεπιεσμένου αέρα
• Ιατρικών αερίων
• Δικτύων υγρών
• Δικτύων αερίων
• Υγραερίου
• Τευχών προϋπολογισμού δημοσίων έργων
• Προδιαγραφών δημοσίων έργων
• Προεκτιμώμενων αμοιβών  δημοσίων έργων
• Ενεργειακής μελέτης - ανάλυσης
• Θερμογραφικής ανάλυσης
• Τεχνικού ασφαλείας

Κεντρικό Γραφείο Ηρακλείου

Εργοτέλους 58, Θέρισσος
Ηράκλειο Κρήτης | ΤΚ 71304
TEL: +30.2810.260077
MOB: +30.6977681266
info@arcconsultants.gr