Arc Meletetiki
Arc Meletetiki
Arc Meletetiki
Επενδυτικά προγράμματα

Επενδυτικά προγράμματα

Η εταιρεία μας, έχοντας αναπτύξει πολύπλευρα το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών της, δραστηριοποιείται επιπρόσθετως στον τομέα της μελέτης επενδυτικών σχεδίων ιδιωτικών επιχειρήσεων, μέσω της αξιοποίησης των αναπτυξιακών προγραμμάτων και των κρατικών επιχορηγήσεων.

Αξιολογώντας το προφίλ και τις ανάγκες του ενδιαφερόμενου επιχειρηματία, βασική μας επιδίωξη είναι να προσφέρουμε ποιοτικές υπηρεσίες και δυναμικές λύσεις με αποτελεσματικότητα και συνέπεια, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Έχοντας ήδη αναλάβει τη μελέτη και διαχείριση σημαντικού αριθμού επενδυτικών σχεδίων για βιομηχανίες, ξενοδοχεία και για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η ARC Μελετητική με τους συνεργάτες της παρέχουμε τις υπηρεσίες μας στον τομέα των προγραμμάτων χρηματοδότησης, τα οποία εντάσσονται στο ΕΣΠΑ (Τομεακά και Περιφερειακά Επιχειρησιακά προγράμματα), στον Αναπτυξιακό Νόμο και σε άλλα προγράμματα όπως τα εξής παρακάτω:

1. Νέος επενδυτικός νόμος (N.3908/2011) για  επενδυτικά σχέδια.
2. Παλιός επενδυτικός νόμος (N.3299/2004) για  επενδυτικά σχέδια.
3. Προδημοσίευση προγράμματος για την ενίσχυση των επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ στους τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών.
4. ICT 4 GROWTH (Ανάπτυξη προϊόντων-υπηρεσιων τεχνολογίας πληροφορικής επικοινωνιών).
5. Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον».
6. Πρόγραμμα «JEREMIE» για ενίσχυση επιχειρηματικότητας.
7. Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» προϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων ευρώ.
8. Επιχορηγούμενου Προγράμματος “Leader” (Κρήτη).
9. Επιχειρηματικό πρόγραμμα «Άξονας 3», Αγροτική ανάπτυξη της Ελλάδας 2007-2013.
10. Πρόγραμμα ενίσχυσης γυναικείας επιχειρηματικότητας.
11. Πρόγραμμα μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΙ.ΠΕ. και ΒΙΟ.ΠΑ.

Κεντρικό Γραφείο Ηρακλείου

Εργοτέλους 58, Θέρισσος
Ηράκλειο Κρήτης | ΤΚ 71304
TEL: +30.2810.260077
MOB: +30.6977681266
info@arcconsultants.gr