Arc Meletetiki
Arc Meletetiki
Arc Meletetiki
Μελέτες βιοκλιματικών κτηρίων

Μελέτες βιοκλιματικών κτηρίων

Ο βιοκλιματικός σχεδιασμός κτηρίων επιδιώκει την προσαρμογή των κτηρίων στις ειδικές κλιματολογικές και περιβαλλοντικές συνθήκες κάθε περιοχής. Βασίζεται στις αρχές της βελτιστοποιημένης ενεργειακά αρχιτεκτονικής, και στην ένταξη συστημάτων ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης ενέργειας σε νέα και υφιστάμενα κτήρια.

Τα συστήματα αφορούν το κτηριακό κέλυφος και τις μεθόδους κατασκευής, τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, την ενεργειακή διαχείριση και τις τεχνολογίες ΑΠΕ για την κάλυψη των θερμικών και ηλεκτρικών αναγκών των κτηρίων. Στόχοι του σχεδιασμού αυτού  είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και οι  βέλτιστες συνθήκες κυρίως θερμικής αλλά και οπτικής άνεσης για τους χρήστες.

Η ARC Μελετητική, ως μελετητική εταιρεία μηχανολογικών έργων διαθέτει τη τεχνογνωσία και το κατάλληλο λογισμικό για την αρτιότερη εκπόνηση  μελετών ενεργητικού βιοκλιματικού σχεδιασμού ιδιωτικών και δημοσίων έργων. Συμβάλλει έτσι στη μείωση της χρήσης των συμβατικών πηγών και στη προστασία του περιβάλλοντος.

Κεντρικό Γραφείο Ηρακλείου

Εργοτέλους 58, Θέρισσος
Ηράκλειο Κρήτης | ΤΚ 71304
TEL: +30.2810.260077
MOB: +30.6977681266
info@arcconsultants.gr