Arc Meletetiki
Arc Meletetiki
Arc Meletetiki
Μελέτες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Μελέτες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Στη σημερινή εποχή  η ενεργειακή ζήτηση ολοένα και αυξάνεται, καταναλώνοντας μεγάλες ποσότητες ενέργειας κυρίως από τις συμβατικές πηγές. Η παραγωγή και η χρήση της ενέργειας που προέρχεται από αυτές τις πηγές, έχουν ως αποτέλεσμα σοβαρές και εμφανώς αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον.

Μετά την συνειδητοποίηση των περιβαλλοντικών προβλημάτων ενισχύθηκε η άποψη για μερική τουλάχιστον αντικατάσταση των συμβατικών πηγών ενέργειας με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες δεν ρυπαίνουν και ενσωματώνονται φιλικά στο περιβάλλον. Η χώρα μας διαθέτει αξιόλογο δυναμικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες μπορούν να προσφέρουν  μια πραγματική εναλλακτική λύση για την κάλυψη των ενεργειακών μας αναγκών.

Η ARC Μελετητική, έχοντας ως  βασικό αντικείμενο μελέτης τη προστασία του περιβάλλοντος παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες σχεδιασμού μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Για την υλοποίηση των συγκεκριμένων ενεργειακών έργων χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες αξιοποίησης των  ανανεώσιμων πηγών  ενέργειας όπως φωτοβολταϊκά συστήματα, υδροηλεκτρικά έργα, αιολικά πάρκα, γεωθερμικά συστήματα και συστήματα εκμετάλλευσης βιομάζας.

Κεντρικό Γραφείο Ηρακλείου

Εργοτέλους 58, Θέρισσος
Ηράκλειο Κρήτης | ΤΚ 71304
TEL: +30.2810.260077
MOB: +30.6977681266
info@arcconsultants.gr