Arc Meletetiki
Arc Meletetiki
Arc Meletetiki
υπηρεσίες

υπηρεσίες

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται μελετητικά στους εξής παρακάτω γενικούς τομείς:

• Μηχανολογικός και Ηλεκτρολογικός Σχεδιασμός
• Φωτοβολταϊκά, Αιολικά & Υδροηλεκτρικά Έργα
• Σχεδιασμός Βιομηχανικών & Βιοτεχνικών Μονάδων
• Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης & πυρασφάλειας
• Σύμβουλοι Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO, HACCP, EMAS, IFS, BRC)
• Ένταξη σε επενδυτικά προγράμματα (Ν.3299/2004 – Ν.3908/2011 – Π.Ε.Π. – Ε.Σ.Π.Α.)

Η μελετητική μας ομάδα είναι σε θέση να εκπονήσει συγκεκριμένα τις εξής κατηγορίες μελετών:

• Μηχανολογικές & Ηλεκτρολογικές (ΠΤΥΧΙΟ Κατ. 9 Β΄ τάξης)
• Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΠΤΥΧΙΟ Κατ. 27 Ά τάξης)
• Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Instabus ΚΝΧ (Μέλος ΚΝΧ)
• Φωτοβολταϊκών, Αιολικών & Υδροηλεκτρικών Συστημάτων
• Βιομηχανικών & Βιοτεχνικών Μονάδων
• Βιολογικών Μονάδων - Διάθεσης Λυμάτων
• Τεχνικής Ασφάλειας & Επικινδυνότητας Χώρου Εργασίας
• Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας (ISO, HACCP, EMAS, IFS, BRC)
• Ενεργητικού Βιοκλιματικού σχεδιασμού
• Θερμογραφικής φωτογράφησης και ανάλυσης
• Οχημάτων & Μηχανημάτων Έργων
• Πιστοποιητικά πυρασφάλειας
• Πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης
• Οικονομοτεχνικών (Ν.3299/2004 – Ν.3908/2011 – Π.Ε.Π. – Ε.Σ.Π.Α.)

Κεντρικό Γραφείο Ηρακλείου

Εργοτέλους 58, Θέρισσος
Ηράκλειο Κρήτης | ΤΚ 71304
TEL: +30.2810.260077
MOB: +30.6977681266
info@arcconsultants.gr