Arc Meletetiki
Arc Meletetiki
Arc Meletetiki

Α. Φασομυτάκης Α.Ε.Β.Ε. - 2011 / Ιδιωτικό Κτηριακό έργο

Η/Μ εγκαταστάσεις ψυκτικών θαλάμων στην ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου - Ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο 3299/2004

έργα

Κεντρικό Γραφείο Ηρακλείου

Εργοτέλους 58, Θέρισσος
Ηράκλειο Κρήτης | ΤΚ 71304
Tel - fax: +30.2810.260077
Mob: +30.6977681266
info@arcmeletitiki.gr