Φ/Β σταθμός 500KWp - Ταρκάσης Χρήστος - 2011 / Ιδιωτικό Ενεργειακό έργο

Μελέτη και επίβλεψη για την κατασκευή και λειτουργία φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 500KWp στις Καλύβες Πατέλιδα του Δήμου Πολυγύρου στο Νομό Χαλκιδικής

έργα

Κεντρικό Γραφείο Ηρακλείου

Εργοτέλους 58, Θέρισσος
Ηράκλειο Κρήτης | ΤΚ 71304
τ. +30.2810.260077
arc@teemail.gr
arcmeletitiki@gmail.com