Εμμ.Πλαϊτης & ΣΙΑ Ο.Ε. - 2012 / Ιδιωτικό έργο

Ανανέωση άδειας λειτουργίας του κέντρου διανομής και τυποποίησης προϊόντων κρέατος

έργα

Κεντρικό Γραφείο Ηρακλείου

Εργοτέλους 58, Θέρισσος
Ηράκλειο Κρήτης | ΤΚ 71304
τ. +30.2810.260077
arc@teemail.gr
arcmeletitiki@gmail.com