Εμμ. Κουβίδης Α.Β.Ε.Ε - 2010 / Ιδιωτικό έργο

Τροποποίηση της άδειας λειτουργίας λόγω επαύξησης ισχύος

έργα

Κεντρικό Γραφείο Ηρακλείου

Εργοτέλους 58, Θέρισσος
Ηράκλειο Κρήτης | ΤΚ 71304
τ. +30.2810.260077
arc@teemail.gr
arcmeletitiki@gmail.com